เฟสบุ๊ค

ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

 

ข้อมูลด้านการศึกษา

                                 เทศบาลตำบลศรีแก้ว  มีโรงเรียนในตำบล  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่

                                                  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

                                                  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง

                                                  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

                                                  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่

                                                โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

 

ข้อมูลด้านบุคลากรทางการศึกษา

                    โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

                                      ผู้อำนวยการสถานศึกษา                         จำนวน       1    คน

                                      รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                  จำนวน       2    คน

                                      สายการสอน                                          จำนวน     17    คน

                                      วุฒิการศึกษาบุคลากร

                                                ปริญญาเอก                                       จำนวน       -    คน

                                                ปริญญาโท                                        จำนวน       1    คน

                                                ปริญญาตรี                                         จำนวน     19    คน

                                                ต่ำกว่าปริญญาตรี                               จำนวน       -    คน

      โรงเรียนบ้านศรีสว่าง

                                  ผู้อำนวยการสถานศึกษา                            จำนวน       1    คน

                                  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                      จำนวน       -    คน

                                  สายการสอน                                              จำนวน       3    คน

                                  วุฒิการศึกษาบุคลากร

                                                ปริญญาเอก                                        จำนวน       -    คน

                                                ปริญญาโท                                         จำนวน       1    คน

                                                ปริญญาตรี                                         จำนวน       3    คน

                                                ต่ำกว่าปริญญาตรี                               จำนวน       -    คน

 

       โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

                                ผู้อำนวยการสถานศึกษา                             จำนวน       1    คน

                                รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                       จำนวน       -    คน

                                สายการสอน                                               จำนวน       4    คน

                                วุฒิการศึกษาบุคลากร

                                                ปริญญาเอก                                        จำนวน       -    คน

                                                ปริญญาโท                                         จำนวน       1    คน

                                                ปริญญาตรี                                         จำนวน       4    คน

                                                ต่ำกว่าปริญญาตรี                               จำนวน       -    คน

      โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์

                                ผู้อำนวยการสถานศึกษา                              จำนวน       1    คน

                                 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                      จำนวน       2    คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<p class="&l

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.216.79.60
คุณเข้าชมลำดับที่ 837,095

E-Service
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863   Fax : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.