เฟสบุ๊ค

ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสุปราณี ชารีรักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางกมลวรรณ แก้วทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางชลธิชา มีหาฤทธิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางนิตยา ผลขาว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวนิตยา บุญกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายนพรัตน์ จินดาพันธ์
คนงานทั่วไป


นางสาววนิดา กุมารสิทธิ์
คนงานทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 837,023

E-Service
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863   Fax : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.