หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ทำเนียบผู้บริหาร 

ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร  


นายศักดิ์ชาย แสงโชติ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว
โทรศัพท์ : 0644835399


นายเทวี จันทร์น้อย
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว
โทรศัพท์ : 0883505871


นายจันทรา ทองสมุทร
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว
โทรศัพท์ : 0933753206


นายเดชชัย แก้วโมรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 0803652090


นางสาวศศิธร แสงศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 0998950619
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.