เฟสบุ๊ค

ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย


  หน้าแรก     หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ  


นางสริดา องอาจ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว


นายเกียรติศักดิื ชูรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุปราณี ชารีรักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกัญจนพิทักษ์ นามศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสริดา องอาจ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววารุณี แสนสุโพธิ์
รักษาราชการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางธิดา จุลตะคุ
รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.216.79.60
คุณเข้าชมลำดับที่ 837,092

E-Service
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863   Fax : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.