หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายศักดิ์ชาย แสงโชติ นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว นางสริดา องอาจ ปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว พร้อมด้วยฝ่ายปกครองท้องที่ และพนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว ร่วมเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในพื้นที่ตำบลศรีแก้วครับ    
วันที่ 21 พ.ค. 2564 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีแก้ว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีแก้ว  
นที่ 19 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีแก้วลง พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสว่างในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้า ครับ #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 9.30 น. นายศักดิ์ชาย แสงโชติ นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว นางสริดา องอาจ ปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ประจำปี 2564 โดยการลอกคลอง ณ ห้วยหนองจั่น ม.9 บ้านศรีชุมพร ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ครับ #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน แจกแบบฝึกหัด หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้กับนักเรียนในสังกัดครับ  
วันที 17 พ.ค.2564 กองช่าง เทศบาลตำบลศรีแก้ว ลงพื้นที่ในการซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ม.4 และ ม.9 ครับ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีแก้วลง พื้นที่ในการฉีดวัคซีน้องกันโรคพิษสนุขบ้า ครับ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลสรีแก้ว ลงพื้นที่ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ณ หมู่ที่ 5 ครับ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีแก้ง สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่2/ 2564 วีนที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทสบาลตำบลศรีแก้ว
วันที่ 11 พ.ค.64 เวลา 13.30 น. นายเทวี จันทร์น้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ บ้านศรีสว่าง จำนวน 3 ราย ครับ  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.