เฟสบุ๊ค

ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
Hacked By LuXas [ Hacked By  LuXas - Turkish Defacer ] Bazi amaçlar o kadar degerlidir ki, o yolda maglup olmak bile zafer sayilir. Olmedik Hala Buralardayýz Since : 2014 [ bylxs.blogspot.com / good bye ] !  
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลศรีแก้ว ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี ในพื้นที่ ม.7 บ้านทรัพย์เจริญ ครับ #งานจัดเก็บรายได้  
กองช่างเทศบาลตำบลศรีแก้ว ออกพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตพื้นที่ ม.1 และ ม.3 ครับ #กองช่าง  
วันนี้ 27 สิงหาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว ดำเนินกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 ขอขอบคณ คุณแม่เข็มทอง ศรีมาคำ และ ท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ที่สนับสนุนน้ำดื่มและค่าอาหารกลางวัน ขอขอบพระคุณมาก ๆ ครับ #ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วันนี้ 27 สิงหาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว ดำเนินกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 ขอขอบคณ คุณแม่เข็มทอง ศรีมาคำ และ ท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ที่สนับสนุนน้ำดื่มและค่าอาหารกลางวัน ขอขอบพระคุณมาก ๆ ครับ #ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีแก้วได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลศรีแก้ว "กิจกรรม ทอพรมเช็ดเท้า" (ช่วงที่ 2) #โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีแก้ว #ทุกวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น  
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายอาทิตย์ แสงศรี นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลศรีแก้ว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีแก้ว ครับ  
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอาทิตย์ แสงศรี นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว และ นายเกียรติสุทร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ร่วมเปิดโครงการ สภาเด้กและเยาวชนตำบลศรีแก้ว โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรม "อบรมเยาวชนต้นกล้า และปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เพิ่มอาหารในป่าชุมชน" ณ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน ครับ  
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีแก้วได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลศรีแก้ว กิจกรรม ทอพรมเช็ดเท้า โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 34 คนครับ  
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30- 16.30 งานป้องกันแและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อทำความสะอาดและลอกคลองระบายน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร #ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ  

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 836,998

E-Service
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863   Fax : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.