หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีแก้ว พร้อมฝ่ายปกครองท้องที่ ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อคอกสัตว์ตัวอย่าง เพื่อป้องกันโรคลัมปีสกิน บริเวณ พื้นที่ ม.1 และ ม.5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

     
     
     
     
     
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.