หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

วันที่ 26 มิ.ย. 2564 เทศบาลตำบลศรีแก้ว ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ สำรวจต้นไม้ ณ วัดเทพศรีสงคราม - วัดภูอ่างกบ โดยมีกลุ่มเยาวชนต้นกล้า จากโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์พยากรและสิ่งแวดล้อม และ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี่ครับ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.