เฟสบุ๊ค

ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย


  หน้าแรก     การบริหารเงินงบประมาณ 
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารเงินงบประมาณ  
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (กองช่าง)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจการปะปา)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (กองสวัสดิการสังคม)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษา)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (สำนักปลัด)เปิดอ่าน
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองการศึกษา)เปิดอ่าน
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กิจการประปา)เปิดอ่าน
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ่ายขาดเงินสะสม (กองช่าง)เปิดอ่าน
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองช่าง)เปิดอ่าน
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักปลัด)เปิดอ่าน
     งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563เปิดอ่าน
     งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563เปิดอ่าน
     งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน งบปรมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563เปิดอ่าน
     งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2562เปิดอ่าน
     งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาตส ประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการเงินประจำปี 2561เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     รายงาน รับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือนกันยายนเปิดอ่าน
     งบสถานะทางการเงินเทศบาลตำบลศรีแก้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560เปิดอ่าน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 837,000

E-Service
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863   Fax : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.