เฟสบุ๊ค

ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย


  หน้าแรก     มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
     คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัดเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานกองช่างเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษาเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏบิติงานกองคลังเปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเปิดอ่าน
     คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเปิดอ่าน
     แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการประชาขนเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมเปิดอ่าน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.216.79.60
คุณเข้าชมลำดับที่ 837,084

E-Service
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863   Fax : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.