หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สถิติการขอรับบริการของประชาชน 
สถิติการขอรับบริการของประชาชน
สถิติการขอรับบริการของประชาชน  
     รายงานการแจกจ่ายน้ำ อุปโภค-บริโภค ประจำเดือนพฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานการแจกจ่ายน้ำ อุปโภค-บริโภค ประจำเดือนเมษายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานการแจกจ่ายน้ำ อุปโภค-บริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานการแจกจ่ายน้ำ อุปโภค-บริโภค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     รายงานการแจกจ่ายน้ำ อุปโภค-บริโภค ประจำเดือนมกราคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการของกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     รายงานผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีแก้วประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     สถิติการให้บริการประชาชน 2562เปิดอ่าน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.