หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 หัวข้อข่าว
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
 หน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
 ราคากลาง
0.00
 ติดต่อสอบถาม
045756863

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
วันที่ประกาศ : 2564-04-30
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.