หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน

  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

  ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 8 (สายทางจากบ้านนางวิ

  ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ตามแบบมาตรฐานชนิด ก-30) บ้านศรีช

  ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 6 (หน้าบ้านนา

  ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

  ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลศรีแก้ว จำนวน 3 จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

  ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ตามมาตรฐานชนิด ข-30) บ้านศรีสมบู

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ต่อไป
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.