เฟสบุ๊ค

ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวพิกุล ชมภูเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวบรรจง กาลจักร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ


นายคเชนทร์ จันทนาวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


จ.อ.วีระศักดิ์ จันทร์ช่างทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกฤษฎา ช่างทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน


นายมนตรี พิมภาค
พนักงานขับรถยนต์


นางสุมาลี ชื่นตา
คนงานทั่วไป


นายบุญกอง กุมารสิทธิ์
คนงานทั่วไป


นายขวัญชัย บุตรอำคา
พนักงานขับรถยนต์


นายแพง โคตริยา
นักการภารโรง
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 837,031

E-Service
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863   Fax : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.