เฟสบุ๊ค

ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย


  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


นางธิดา จุลตะคุ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางธิดา จุลตะคุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางภัทราภรณ์ เพียรสงวน
ครู


นางพรลักษณ์ ไชยสัจ
ครู


นางสาวชุติมันต์ โพตะกาว
คนงานทั่วไป


นางสาวขวัญเรือน ชมวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอรนุช สิทธิ์ประเสริญ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฑาทิพย์ งามแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 837,029

E-Service
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863   Fax : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.