ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง


  หน้าแรก     การบริหารเงินงบประมาณ 

การบริหารเงินงบประมาณ
ลิงค์  
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563      รายละเอียด

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563      รายละเอียด

    แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564      รายละเอียด

    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่านเงินงบประมาณ 2564      รายละเอียด

    แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565      รายละเอียด

    แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลศรีแก้ว ประจำปีงบประมาณ2565 ไตรมาสที่ 1      รายละเอียด

    แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลศรีแก้ว ประจำปีงบประมาณ2565 ไตรมาสที่ 2      รายละเอียด

    แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลศรีแก้ว ประจำปีงบประมาณ2565 ไตรมาสที่ 3      รายละเอียด

 รายงานการใช้จ่ายงบปประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่1      รายละเอียด

    รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่2      รายละเอียด

    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565      รายละเอียด

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564      รายละเอียด

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.