หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
     แผนพัฒนาบุคลากร ศรีแก้ว64ถึง66เปิดอ่าน
     แผนอัตรากำลัง 3 ปีเปิดอ่าน
     การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     แผนพัฒนาบุคลากรศรีแก้วเปิดอ่าน
     แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีแก้วเปิดอ่าน
     การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓เปิดอ่าน
     แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ระบบแท่งเปิดอ่าน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.