เฟสบุ๊ค

ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย


  หน้าแรก     เทศบัญญัต 
เทศบัญญัต
เทศบัญญัต  
     เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำเปิดอ่าน
     เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563เปิดอ่าน
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขนขยะมูลฝ่อย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เปิดอ่าน
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.216.79.60
คุณเข้าชมลำดับที่ 837,065

E-Service
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863   Fax : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.