เฟสบุ๊ค

ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  ประกาศการรับสม้ครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้

  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของเทศบาลตำบลศรีแก้ว

  โครงการ มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีแก้ว"

  โครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2565

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ 4 ปี พ.ศ.2563 ร

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 837,018

E-Service
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863   Fax : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.