เฟสบุ๊ค

ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
เฟสบุ๊ค
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือราชการ สถ.
ศาลากลางจังหวัดยโสธร
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานสาธารณสุข
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ตำรวจภูธร จังหวัดยโสธร
สำนักงานปศุสัตย์
โรงพยาบาลยโสธร
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต
กฎหมายต่างๆ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมนูทางขวา
การดูแลการทำงานของ เทศบาล
ประชาชนสำคัญต่อ เทศบาล ?
อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ เทศบาล
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
Hacked By LuXas

[ Hacked By  LuXas - Turkish Defacer ]

Bazi amaçlar o kadar degerlidir ki, o yolda maglup olmak bile zafer sayilir.

Olmedik Hala Buralardayýz Since : 2014

[ bylxs.blogspot.com / good bye ]

!

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลศรีแก้ว
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลอื่น ๆ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ประกาศเทศบาล
คูมือประชาชน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เทศบัญญัต
หลักเกณฑ์การบริหารบริหารงานบุคลเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้อง
สถิติการขอรับบริการของประชาชน
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.216.79.60
คุณเข้าชมลำดับที่ 837,070

E-Service
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863   Fax : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.