วันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีแก้ว ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีแก้ว และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและชุมชนตำบลศรีแก้วครั้งที่ 2 โดยมี นายจันทรา ทองสมุทร รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้วเป็นประธานในการประชุม และคณะบริหารพร้อมด้วย นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ ปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน