08/11/2565 เวลา18.30น. นายศักดิ์ชาย แสงโชติ นายกเทศบาลตำบลศรีแก้ว ได้กล่าวเปิดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดศรีจำปา ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร กิจกรรมภายในงานมีดังนี้

✨ การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีแก้ว

✨การโชว์ตัวของนางนพมาศทั้ง 10 หมู่บ้าน

✨การประกวดนางฟ้าจำแลง(ประกวดสาวประเภทสอง)

✨ประกวดกระทงสวยงาม

และการแสดงของวงดนตรี #วงสบายใจแบรนด์

และการลอยกระทงสาย